Kvietimų grafikas

PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2024 – 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS KVIETIMAI 2024 – 2029 M.

Priemonės Nr. ir pavadinimas Paramos suma priemonei, EurMaks. parama projektui, EurParamos intensyvumas proc.Kvietimai 2024 - 2029 m. (ketvirčiais)
2024 m.2025m.2026 m. 2027 m.2028 m.2029 m.
1. Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra560 00050 000/
90 000 Eur
iki 65 proc.2024-09-23 iki 2024-10-31
200000 Eur
IV ketv.
200000 Eur
IV ketv.
160000 Eur
2. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra150 00050 000 Euriki 95 proc.II ketv.
100000 Eur
IV ketv.
50000 Eur
3. Socialinio verslo kūrimas ir plėtra400 000200 000 Euriki 95 proc.2024-09-23 iki 2024-10-31
200000 Eur
II ketv.
200000 Eur
4. Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas200 000100 000 Euriki 95/40 proc. II ketv.
200000 Eur
5. NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas131 648,8016 456 Euriki 90 proc.IV ketv.
82280 Eur
IV ketv.
49368,80
6. Teritorinis VVG bendradarbiavimas13 000
13 000 Euriki 95 proc.
Iš viso:1 454 648,80

Paskutinio atnaujinimo data 2024-01-09

PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2024 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSVPS priemonės/veiklos srities kodasBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2024 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 480Kvietimo pradžios dataKvietimo pabaigos data
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtraLEADER-19.2-61 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtotiLEADER-19.2-6.4877 05775 00050/70Kvietimųnebebus
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėtiLEADER-19.2-6.2361 35150 00050/70Kvietimųnebebus
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)LEADER-19.2-6207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)LEADER-19.2-6.4207 59669 19950/70Nr.34 nuo 05-06Nr.34 iki 06-17
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtąLEADER-19.2-4143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtraiLEADER-19.2-4.2143 58075 00050/70/
80/95
Kvietimųnebebus
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-2117 49860 00080Kvietimųnebebus
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-1120 00060 00095Kvietimųnebebus
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-5454 398100 00080/95Kvietimųnebebus
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseLEADER-19.2-7515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąLEADER-19.2-7.2515 727200 00080Kvietimųnebebus
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimasLEADER-19.2-SAVA-6167 84514 99580/95Kvietimųnebebus
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimasLEADER-19.2-SAVA-39 4999 499100Kvietimųnebebus
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2023-12-01

PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS KVIETIMAI 2017 – 2023 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2017 - 2023 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 4802017 m.2018 m.2019 m. 2020 m.2021 m.2022 m.2023 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra1 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti877 05775 00050/70Nr. 2Nr. 7Nr.13Nr.21Nr.27Nr. 32
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti361 35150 00050/70Nr. 5
Nr. 9
Nr.14Nr.19
Nr.22
Nr.26
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)207 59669 19950/70Nr.25
Nr.30
Nr. 31
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai143 58075 00050/70/
80/95
Nr.17
Nr.18
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra117 49860 00080Nr. 4
Nr.10
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra120 00060 00095Nr. 4
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra454 398100 00080/95Nr. 5Nr.11Nr.16
Nr.20
Nr.24Nr.29
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą515 727200 00080Nr. 1Nr. 3Nr. 28
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas167 84514 99580/95Nr. 1Nr. 8Nr.12Nr.23Nr. 33
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas9 4999 499100Nr. 1Nr. 6Nr.15
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2023-12-01