Kvietimų grafikas

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Numatomi kvietimai 2017 - 2021 m.
Iš viso:2 524 949
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas1 936 6362017 m.2018 m.2019 m.2020 m.2021 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra949 381
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti749 91075 00050/7011-20/12-29 (Nr. 2)III-IV ketv.
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti199 47150 00050/7004-18/07-27 (Nr. 5)
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą224 720
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai224 72075 00050/70/80III-IV ketv.
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 0008004-03/07-27 (Nr. 4)
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 0008004-03/07-27 (Nr. 4)
Priemonė: Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra520 13965 0008004-18/07-27 (Nr. 5)
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas588 313
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse398 942
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą398 942200 0008008-24/09-29 (Nr. 1)03-12/04-27 (Nr. 3)
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas148 97214 9959508-24/09-29 (Nr. 1)III-IV ketv.
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas40 39910 00010008-24/09-29 (Nr. 1)III-IV ketv.

Paskutinio atnaujinimo data 2019-01-16