Kvietimas Nr. 25 (parama verslo plėtrai)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2022-01-17 9.00 val. iki 2022-02-28 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 25 DOKUMENTACIJA:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 25 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 207 596.00 Eur.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 69 199.00 Eur.
  Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšos.
  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 25 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2022-03-24 Nr. (25-26)-1nutariamoji dalis