Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu galiojančių kvietimų teikti paraiškas nėra.

Informacija apie galiojančius kvietimus skelbiama mūsų puslapyje, socialiniame tinkle ir spaudoje.

 

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2017 - 2021 m.
Iš viso:2 524 949
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas1 936 6362017 m.2018 m.2019 m. 2020 m.2021 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra949 381
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti749 91075 00050/70Nr. 2Nr. 7Nr.13
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti199 47150 00050/70Nr. 5
Nr. 9
Nr.14
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą224 720
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai224 72075 00050/70/
80/95
Nr.17
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 00080Nr. 4
Nr.10
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 00095Nr. 4
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra520 13965 00080/95Nr. 5Nr.11Nr.16
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas588 313
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse398 942
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą398 942200 00080Nr. 1Nr. 3
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas148 97214 99580/95Nr. 1Nr. 8Nr.12
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas40 39910 000100Nr. 1Nr. 6Nr.15

 

Informacija apie planuojamus kvietimus skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos