Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

 

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2017 - 2021 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas1 936 6362017 m.2018 m.2019 m. 2020 m.2021 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra949 381
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti749 91075 00050/70Nr. 2Nr. 7Nr.1310-01/11-30
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti199 47150 00050/70Nr. 5
Nr. 9
Nr.14Nr.19
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą224 720
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai224 72075 00050/70/
80/95
Nr.17
Nr.18
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 00080Nr. 4
Nr.10
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra121 19860 00095Nr. 4
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra520 13965 00080/95Nr. 5Nr.11Nr.16
10-01/11-30
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas588 313
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse398 942
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą398 942200 00080Nr. 1Nr. 310-01/11-30
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas148 97214 99580/95Nr. 1Nr. 8Nr.1210-01/11-30
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas40 39910 000100Nr. 1Nr. 6Nr.1510-01/11-30
Iš viso:2 524 949

 

Informacija apie planuojamus kvietimus skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos