Kvietimas Nr. 34 (parama verslo plėtrai EURI)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2024-05-06 9.00 val. iki 2024-06-17 16.00 val.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 34 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 023 Eur.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.
  Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšos.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :