Kvietimas Nr. 3

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2018-03-12 iki 2018-04-27 (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3 DOKUMENTACIJA:

  Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 198 943,97 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 198 943,97 Eur.

  Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

   

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

   

  KVIETIMO NR. 3 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2018-06-16 nutariamoji dalis (LEADER-6B-I-3-I-2018)
  Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6B-I-3-1-2018) NMA 2018-10-24 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-325