Kvietimas Nr. 29 (bendruomeninis verslas)

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2022-04-01 9.00 val. iki 2022-05-20 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29 DOKUMENTACIJA:

  Bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 100 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 000,00 Eur.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 29 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas
  Rezervinis vietos projektų sąrašas
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2022-06-15 Nr. (27-30)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė