Kvietimas Nr. 4

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos iki 2018-07-27 (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

  Planuojama bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 242 396 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

   


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

   

  Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 paraiškos buvo renkamos nuo 2018-04-03 iki 2018-05-31. Nuo 2018-05-21 šis kvietimas buvo sustabdytas. Nuo 2018-06-04 atnaujinta kvietimo dokumentacija ir pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018-06-29. Nuo 2018-06-25 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo pratęstas iki 208-07-27.
  Senojo kvietimo dokumentaciją (jau nebeaktualią) galima rasti čia.

   

  KVIETIMO NR. 4 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2018-10-11 nutariamoji dalis
  Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6B-DS-4-1-2018, proj. Nr. PANE-LEADER-6B-DS-4-2-2018) NMA 2019-03-20 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-75
  Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6B-DS-4-3-2018) NMA 2019-03-29 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-86