Kvietimas Nr. 24 (bendruomeninis verslas)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2021-02-01 9.00 val. iki 2021-03-05 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 24 DOKUMENTACIJA:

   Bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 124 908 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 000 Eur.
   Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


   PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
   :

   KVIETIMO NR. 24 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

   Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
   Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
   Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
   Vietos projektų atrankos komiteto 2021-04-07 Nr. (23-24)-1 nutariamoji dalis