Kvietimas Nr. 20 (bendruomeninis verslas)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2020-10-19 9.00 val. iki 2020-12-14 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 20 DOKUMENTACIJA:

   Bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 260 00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 000 Eur.
   Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


   PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
   :