Kvietimas Nr. 1

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2017-08-24 iki 2017-09-29 (kvietimo galiojimo terminas baigėsi)
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 240 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

KVIETIMO NR. 1 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatai
Galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai (LEADER-19.2.-SAVA-6)
Galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai (LEADER-19.2-7.2)
Galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai (LEADER-19.2.-SAVA-6)
Galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai (LEADER-19.2-7.2)
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (LEADER-19.2.-SAVA-6)
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (LEADER-19.2-7.2)
Vietos projektų atrankos komiteto 2018-01-24 nutariamoji dalis (LEADER-19.2.-SAVA-6)
Vietos projektų atrankos komiteto 2018-03-20 nutariamoji dalis (LEADER-19.2-7.2)