Kvietimas Nr. 21 (parama verslo plėtrai)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2020-10-19 9.00 val. iki 2020-12-14 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21 DOKUMENTACIJA:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 21 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000,00 Eur;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :