Kvietimas Nr. 21 (parama verslo plėtrai)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2020-10-19 9.00 val. iki 2020-12-14 16.00 val. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21 DOKUMENTACIJA:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 21 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000,00 Eur;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 21 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas
  Rezervinis vietos projektų sąrašas

  Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2021-01-20 Nr. (20-22)-1 nutariamoji dalis