Kvietimas Nr. 13 (parama verslo plėtrai)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2019-09-23 9.00 val. iki 2019-11-15 16.00 val. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 220 887,00 Eur;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 13 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų atrankos komiteto 2019-12-12 Nr. (12-13)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė