Kvietimas Nr. 18 (ž. ū. produktų perdirbimas)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2020-05-25 9.00 val. iki 2020-07-24 16.00 val. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18 DOKUMENTACIJA:

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia viešieji juridiniai asmenus, atitinkantys NVO statusą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
– fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus);
– privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą;
– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys NVO statusą (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 224 720 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.
Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
:

KVIETIMO NR. 18 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
Vietos projektų atrankos komiteto 2020-08-25 Nr. (18-19)-1 nutariamoji dalis