Kvietimas Nr. 8

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos iki 2018 m. gruodžio 21 d. 16.00 val. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 60 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 995,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
– iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.

Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

KVIETIMO NR. 8 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė
Vietos projektų atrankos komiteto 2019-01-21 nutariamoji dalis (LEADER-19.2-SAVA-6)
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6B-V-8-3-2018) NMA 2019-04-18 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-110
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6B-V-8-2-2018, PANE-LEADER-6B-JV-8-1-2018, PANE-LEADER-6B-V-8-4-2018) NMA 2019-04-25 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-114