Kvietimas Nr. 30 (parama verslo plėtrai EURI)

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2022-04-01 9.00 val. iki 2022-05-20 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 30 DOKUMENTACIJA:

 • Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 (kvietimo skelbimas);
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 748,00 Eur.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 69 199,00 Eur.
  Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšos.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 30 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2022-06-15 Nr. (27-30)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė