Kvietimas Nr. 7

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos iki 2018 m. lapkričio 16 d. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 524 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 16 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

KVIETIMO NR. 7 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė
Vietos projektų atrankos komiteto 2019-01-21 nutariamoji dalis (LEADER-19.2-6.4)
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-7-6-2018) NMA 2019-04-18 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-110
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-7-3-2018) NMA 2019-05-07 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-127
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-7-7-2018, PANE-LEADER-6A-D-7-1-2018) NMA 2019-05-20 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-136
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-7-5-2018, PANE-LEADER-6A-D-7-4-2018) NMA 2019-05-23 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-139
Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-7-2-2018) NMA 2019-06-14 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-169