Kvietimas Nr. 31 (parama verslo plėtrai EURI)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2023-03-01 9.00 val. iki 2023-04-04 16.00 val.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 31 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 15 628 Eur.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 628 Eur.
  Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšos.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 31 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas
  Rezervinis vietos projektų sąrašas
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2023-05-15 Nr. (31-32)-1 nutariamoji dalis
  Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė