Kvietimas Nr. 31 (parama verslo plėtrai EURI)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2023-03-01 9.00 val. iki 2023-04-04 16.00 val.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 31 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 15 628 Eur.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 628 Eur.
  Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšos.

  Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu panvvg@gmail.com.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  KVIETIMO NR. 31 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas
  Rezervinis vietos projektų sąrašas