Kvietimas Nr. 2

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2017-11-20 iki 2017-12-29 (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 375 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 20 d. 9.00 val. iki 2017 m. gruodžio 29 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):

 

KVIETIMO NR. 2 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
Vietos projektų atrankos komiteto 2018-03-20 nutariamoji dalis (LEADER-19.2-6.4)
NMA 2018-06-11 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-150 skirta parama (Proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-2-2/42VS-PV-17-1-04233-PR001).
NMA 2018-07-02 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-189 skirta parama (Proj. Nr. PANE-LEADER-6A-D-2-4/42VS-PV-17-1-04265-PR001; PANE-LEADER-6A-D-2-3/42VS-PV-17-1-04269-PR001; PANE-LEADER-6A-D-2-1/42VS-PV-17-1-04232-PR001).