Kvietimas Nr. 10

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2018 m. spalio 22 d. 9.00 val. iki 2018 m. gruodžio 17 d. 16.00 val. 
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10 DOKUMENTACIJA:

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 63 700,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):