Kvietimas Nr. 6

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos iki 2018 m. gruodžio 14 d. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
  :

  Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paraiškos buvo renkamos nuo 2018-09-17 iki 2018-11-16. Nuo 2018-11-16 šis kvietimas buvo sustabdytas. Kvietimo galiojusio iki 2018-11-16 dokumentaciją (jau nebeaktualią) galima rasti čia. Nuo 2018-11-16 atnaujinta kvietimo dokumentacija ir pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018-12-14.

  KVIETIMO NR. 6 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2019-01-21 nutariamoji dalis (LEADER-19.2-SAVA-3)
  Skirta parama (proj. Nr. PANE-LEADER-1C-M-6-2-2018) NMA 2019-04-25 direktoriaus įsakymu Nr. BR1-114