Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 pakeitimas