Kvietimas Nr. 15 (parama mokymams)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2019-11-11 9.00 val. iki 2019-12-31 16.00 val..
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 399,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

  Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

  KVIETIMO NR. 15 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus