Kvietimas Nr. 15 (parama mokymams)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2019-11-11 9.00 val. iki 2019-12-31 16.00 val..
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15 DOKUMENTACIJOS PROJEKTAS:

    Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 399,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
    Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
    Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

    Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.