Kvietimas Nr. 15 (parama mokymams)

Paraiškos pagal šį kvietimą buvo renkamos nuo 2019-11-11 9.00 val. iki 2019-12-31 16.00 val. (kvietimo galiojimo terminas baigėsi).
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.


KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15 DOKUMENTACIJA:

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 399,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur.
  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

  Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

  KVIETIMO NR. 15 METU GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMAS:

  Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (projektų sąrašas)
  Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus
  Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė
  Vietos projektų atrankos komiteto 2020-01-28 Nr. (14-15)-1 nutariamoji dalis