Kvietimai teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo plėtrai