Apie VVG

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė – tai Panevėžio rajono teritorijoje veikianti, partnerystės principu savo veiklą grindžianti organizacija, jungianti nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų atstovus. Panevėžio rajono vietos veiklos grupė įkurta 2004 m. birželio mėnesį.

Organizacijos misija
– stiprinti Panevėžio rajono konkurencingumą, skatinant vietos gyventojų ir organizacijų aktyvumą, lyderystę, teritorinį bei tarptautinį bendradarbiavimą, sudarant palankią aplinką inovacijoms bei jaunų žmonių įsitraukimui.
Šiuo metu Panevėžio rajono vietos veiklos grupę sudaro 49 nariai.
Įgyvendindami savo misiją remiamės šiomis pagrindinėmis vertybėmis:
  • Bendradarbiavimas
  • Atsakingumas
  • Skaidrumas, viešumas
  • Veikos tvarumas
  • Kūrybiškumas ir novatoriškumas
  • Lyderystė ir iniciatyvumas

Šios vertybės – mūsų veiklos pagrindas, padedantis siekti užsibrėžtų tikslų. Jomis remiamės ir dirbdami su klientais bei partneriais, ir bendraudami tarpusavyje.

Nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. Panevėžio rajono vietos veiklos grupė sėkmingai įgyvendino vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono vietos plėtros strategija 2007-2013 m.”. Daugiau informacijos apie strategiją rasite čia.

2016 m. pabaigoje Panevėžio rajono vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti naująją Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją. Daugiau informacijos apie strategiją ir jos įgyvendinimą rasite čia. Išsamiai susipažinti su įgyvendinama vietos plėtros strategiją ir VVG veiklos metinėmis ataskaitomis galite atvykę į biurą adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

Jei susidomėjote organizacijos veikla ir norite aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose Panevėžio rajone, prisijunkite prie mūsų!

Kaip tapti VVG nariu rasite čia.
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės įstatai
Valdybos darbo reglamentas (2020-12-14 redakcija)

VVG administracijos darbuotojų kontaktai

Panevėžio rajono vietos veiklos grupės patvirtintų finansinių ataskaitų rinkiniai