Pastaraisiais metais Europos Sąjunga skiria daug dėmesio socialinei ekonomikai ir jos vystymui siekiant spręsti jaunimo nedarbo, socialinės atskirties ir kitas problemas.
Socialinę ekonomiką sudaro organizacijos, pasižyminčios keliomis savybėmis tokiomis kaip:
a) jos yra ne valstybinės, bet privačios;
b) jos veikia autonomiškai;
c) jų pagrindinis tikslas yra tenkinti žmonių reikmes, o ne siekti finansinės naudos;
d) jos gali vykdyti ekonomines veiklas, bet pajamos nėra jų pagrindinis tikslas;
e) tai demokratinės organizacijos;
f) visas lėšas naudoja siekiant socialinės misijos.

Socialinis verslas – organizacijos, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms visuomenės problemoms, tokioms kaip skurdas, išsilavinimo galimybių stygius, nedarbas, sveikatos ir kitos visuomenę ar mažas bendruomenes apimančios problemos.

Socialinis verslas – kas tai? (trumpas video filmukas)
Socialinio verslo gidas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4-827 „Dėl Socialinio verslo skatinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo”(galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-08-31))
Rekomendacijos savivaldybėms dėl veiksmingų viešojo administravimo priemonių, skatinančių socialinio verslo plėtrą
Bendruomeninių organizacijų galimybės teikti socialines paslaugas kaimo vietovėse (2015-10-21 seminaras)
Socialinio verslo gerieji pavyzdžiai (www.socialinisverslas.lt)
Socialinio verslo forumas (forumo renginių 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m. ataskaitos lietuvių kalba)
Socialinio verslo ir socialinių inovacijų grupė socialiniame tinkle facebook
Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija (2016 m., rengėjai: Lietuvos inovacijų centras, asociacija „Žinių ekonomikos forumas”)
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės (suvestinė redakcija nuo 2017-12-02)
Konsultacinė pagalba pradedantiems socialinį verslą konkrečiomis temomis (konsultuojančių asmenų sąrašas)

Straipsniai ir pranešimai socialinio verslo tematika