Kvietimo Nr. 18 (ž. ū. produktų perdirbimas) projektas

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2020-05-25 9.00 val. iki 2020-07-24 16.00 val.

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18 DOKUMENTACIJOS PROJEKTAS:

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
– fiziniai asmenys (kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, vyresni nei 18 m. amžiaus);
– privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės statusą;
– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys NVO statusą (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 224 720 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 000,00 Eur.
Vietos projektų paraiškos bus priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.


PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams)
: