Kvietimas Nr. 5 (2018-05-21 sustabdytas)

Pagal šį kvietimą paraiškos buvo renkamos iki 2018-05-29. Kvietimas teikti paraiškas 2018-05-21 buvo sustabdytasNuo 2018-06-04 atnaujinta kvietimo dokumentacija ir pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018-06-29PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5 DOKUMENTACIJA:

    Bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 410 00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.