VVG renginiai ir atstovavimas

VVG renginiai ir atstovavimas

Informacija apie VVG renginius (įskaitant VVG darbuotojų, potencialių paramos gavėjų mokymus), VVG atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose, susijusiuose su VPS įgyvendinimu. Apie artimiausiu metu planuojamus organizuoti renginius informacija skelbiama (prieš 2 d. d. iki renginio pradžios) pagrindiniame VVG puslapyje naujienų skiltyje.

Renginio dataRenginio pavadinimas ir vietaAtstovaujantis (-ys) asmuo (-nys)Informacija apie renginį
2020-11-26„Dažniausiai naudojami Microsoft 365 įrankiai“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „MS Teams“).VVG administracijos darbuotojai (1 asm.)Kitų organizacijų (AB "Telia Lietuva") organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 1 val.
2020-11-26„Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 8 val.
2020-11-24„Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų (Lietuvos žmonių su negalia sąjunga) organizuotas informacinis renginys - nuotoliniai mokymai. VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 3,5 val.
2020-11-24„Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“)VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) nariai, 1 asm.Kitų organizacijų (VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“) organizuotas VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių (1 asm.) kompetencijų didinimonuotolinis mokymų renginys. Programos kodas – 596131007. Bendra renginio trukmė - 8 val.
2020-11-19„Socialinio verslumo diena 2020“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų (VšĮ "Geri noriai") organizuotas nuotolis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 2 val.
2020-11-18„NVO veiklos modeliai“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų (Lietuvos žmonių su negalia sąjunga) organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2020-11-17„Bioekonomikos ir gyvybės mokslų industrijos plėtros galimybės Panevėžio regione“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (1 asm.)Kitų organizacijų (Lietuvos biotechnologų asociacija) organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 2 val.
2020-11-16 - 2020-11-17„Kūrybinis rašymas internetu“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“).VVG administracijos darbuotojai (1 asm.)Kitų organizacijų (prsc.lt) organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2020-11-09„Projektinės veiklos vykdymas – esminiai motyvacijos ir įsitraukimo principai“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“)VVG administracijos darbuotojaiNuotoliniai mokymai (5 mokymų sesijos (lapkričio 9 d., 11 d., 18 d., 19, 26 d.), vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“) skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 10 val., dalyvių skaičius - 28 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2020-10-28, 2020-11-03„Lyderystės vaidmuo NVO sektoriuje“ (tiesioginė transliacija youtube.com platformoje).VVG administracijos darbuotojai (1 asm.)Kitų organizacijų organizuotas nuotolinis VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 6 val. Nuotolinių mokymų transliacijos įrašas (I dalis, II dalisII dalis).
2020-10-24„Bendruomenės veikimo principai. Lyderystės vieta bendruomenės aktyvinimo procese“ (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys)VVG administracijos darbuotojaiMokymai skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 8 val., dalyvių skaičius - 12 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2020-10-14„Projektinės veiklos vykdymas – esminiai motyvacijos ir įsitraukimo principai“ (vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“)VVG administracijos darbuotojaiNuotoliniai mokymai (4 mokymų sesijos (spalio 14 d., 19 d., 21 d., 26 d.), vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“) skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 10 val., dalyvių skaičius - 12 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2020-09-17, 2020-09-18Konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ (VVGT, Pakalnės g. 3, Birštonas).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 12 val., renginio programapranešimas apie renginį ir aprašymas.
2020-09-03„Atsparumo genas: Kaip sustiprinti Panevėžio regiono pramonės atsparumą pokyčiams (VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, J. Žemgulio g. 46, Panevėžys).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.)Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2020-08-22„Panevėžio rajono VVG strategija ir jos įgyvendinimas“ (Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis, Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras, Bokšto g. 5, Šilagalys, Panevėžio r.).VVG administracijos darbuotojai (2 asm.).VVG veiklos ir VPS pažangos pristatymo renginys „Panevėžio rajono VVG strategija ir jos įgyvendinimas“.
2020-05-07Socialinio verslo forumas 2020 „Socialinės investicijos“ (tiesioginė transliacija youtube.com platformoje).VVG administracijos darbuotojai (3 asm.)Forumas apie socialinio investavimo praktikas, kurios veikia pasaulyje ir naujas priemones, kurios yra vystomos Lietuvoje. Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 6 val. Renginio programa, pranešimai ir transliacijos įrašas.
2019-12-02Seminaras „Pažangaus kaimo link“ (vieta: Raubonių k., Pasvalio r.)VVG administracijos darbuotojai, 3 asm.; VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) nariai, 1 asm., Potencialūs vietos projektų pareiškėjai ir projektų vykdytojai, 5 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų, narių ir potencialių projektų vykdytojų bei pareiškėjų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 5 val.
2019-11-27Mokymai „Veiklos viešinimas, pranešimų žiniasklaidai rengimas“ (vieta: Aukštaičių g. 88,
Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojai.Mokymai skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 8 val., dalyvių skaičius - 13 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2019-11-07VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Piniavos bendruomenės namai, Žibučių g. 7, Piniava, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-11-06VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Skaistgirių bendruomenės namai, Vėbrupės g. 7, Skaistgiriai, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-11-05VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Šilų bendruomenės namai, Vilties g. 7, Šilai, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-11-04VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Velžio seniūnija, Nevėžio g. 54, Velžys, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-30VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13, Paliūniškis, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-29VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Smilgių seniūnija, Panevėžio g. 15, Smilgiai, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-28VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Trakiškio bendruomenės namai, Pergalės g. 2, Trakiškis, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-17VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Vadoklių seniūnija, Ramygalos g. 39, Vadokliai, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-16VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Miežiškių kultūros centras, Nevėžio g. 7, Miežiškiai, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-11VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Raguvos kultūros centras, Laisvės a. 12, Raguva, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-10-10Konferencija „LEADER vakar, šiandien ir rytoj“ (vieta: Laisvės al. 79, Kaunas)Komunikacijos specialistas Dainius Grižas.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 6 val.
2019-10-09VVG veiklos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupės paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
pristatymas (Ramygalos kultūros centras, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.)
VVG administracijos darbuotojai.VPS įgyvendinimo viešinimo renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams.
2019-09-06Renginys „Komandos formavimo mokymai su Ignu Bakėjum“ (vieta: J. Žemgulio g. 46,
Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojai, 4 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 2 val.
2019-06-11Verslo plano vertinimo mokymai (vieta: Blindžių g. 17, Vilnius) VVG administracijos darbuotojai, 2 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2019-05-14Mokymai „Dėl netiesioginių išlaidų normos taikymo“ (vieta: Blindžių g. 17, Vilnius)VVG administracijos darbuotojai, 2 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2019-04-30„Efektyvios komunikacijos pagrindai“ (vieta: Kranto g. 24, Panevėžys)Projektų koordinatorė Eglė StravinskienėKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 7 val.
2019-04-11Konferencija „LEADERiai kuriantys vietos bendruomenės“ (vieta: Europos Parlamentas
Briuselyje, Belgija)
VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) nariai, 1 asm.Kitų organizacijų organizuotas VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių kompetencijų didinimo renginys. Renginys apima dalyvavimo VVG tinkle ir jo renginiuose, tiesiogiai susijusiuose
su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu tematiką. Bendra renginio trukmė - 3 val.
2019-03-26„Facebook marketingas“ (vieta: Kranto g. 25, Panevėžys)Projektų koordinatorė Eglė StravinskienėKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 8 val.
2019-02-28„Darbo kodekso taikymas ir darbų saugos organizavimas įmonėse“ (vieta: J. Žemgulio
g. 46, Panevėžys)
VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 3 val.
2018-12-13„Projektinės veiklos valdymas nuo idėjos iki įgyvendinimo (projektų valdymo mokymai)“
(J. Žemgulio g. 46, Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojai.Mokymai skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 7 val., dalyvių skaičius - 11 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2018-11-22Konferencija „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“ (Karaliaus Mindaugo pr.
50, Kaunas)
VVG administracijos darbuotojai, 2 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2018-11-15Informacinis renginys apie VVG paramą (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys)VVG administracijos darbuotojaiOrganizuotas VPS įgyvendinimo informacinis renginys, viešinant VPS paramą ir informuojant potencialius pareiškėjus bei projektų vykdytojus bendraisiais projektų rengimo klausimais. Daugiau informacijos apie renginį, renginio kvietimas ir programa.
2018-10-23Viešųjų pirkimų tarnybos mokymai viešųjų pirkimų aktualijos perkančiųjų organizacijų
specialistams (Aukštaičių g. 88, Panevėžys)
Projektų koordinatorė Eglė StravinskienėKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 7 val.
2018-07-09Informacinis seminaras apie ES paramą ir jos galimybes „Kaip kurti socialinį verslą ir
socialines inovacijas?“ (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojai, 3 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 3 val.
2018-06-22Seminaras „Metas veikti 2018 m.: aktualios ES investicijų priemonės verslui“ (J.
Žemgulio g. 46, Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojaiKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 3 val.
2018-05-28Informacinis seminaras „ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos galimybės vietos
veiklos grupėms“ (Antakalnio g. 25, Vilnius)
Komunikacijos specialistas Dainius Grižas.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 4 val.
2018-05-17Informacinis seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų
atrankos kriterijų analizė“ (Taikos g. 6, Utena)
VVG administracijos darbuotojai, 3 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 5 val.
2018-05-07Informacinis seminaras „LEADER“ bendradarbiavimo projektų rengimas ir
įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“ (Blindžių g. 17,
Vilnius)
VVG administracijos darbuotojai, 2 asm.Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 2 val.
2018-05-03„VVG parama verslo pradžiai“ Panevėžio rajono vietos veiklos grupės kvietimų teikti
paraiškas Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymas (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojaiOrganizuotas VPS įgyvendinimo informacinis renginys, viešinant VPS paramą ir informuojant potencialius pareiškėjus bei projektų vykdytojus bendraisiais projektų rengimo klausimais. Renginio kvietimas ir programa.
2018-04-17Mokymai „Vietos projektų viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems“ (J. Žemgulio g.
46, Panevėžys)
VVG administracijos darbuotojaiMokymai skirti potencialiems ir esamiems Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vykdytojams. Bendra renginio trukmė - 7 val., dalyvių skaičius - 17 asm. Mokymų renginio kvietimas ir programa.
2018-04-11Bendruomeninės supervizijos apie naujo tipo paslaugų inicijavimą ir teikimą pasitelkiant
ES investicijas (Medžiotojų g. 1, Piniava, Panevėžio r.)
Komunikacijos specialistas Dainius GrižasKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 7 val.
2018-04-10Paramos sutarčių pasirašymas, vietos projektų vykdytojų informavimas (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys)VVG administracijos darbuotojaiParamos sutarčių pasirašymas pagal VPS
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Kvietimas Nr. 1) ir projektų vykdytojų informavimas apie projektų įgyvendinimo ir administravimo aktualijas.
2018-03-22Konferencija „Socialinio verslo forumas 2018“ (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius)VVG administracijos darbuotojai, 2 asm.Socialinio verslo forume kasmet dalyvauja svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, čia kasmet aptariamos pagrindinės socialinio verslo tendencijos ir augimo kryptys (Europos ir Lietuvos mastu), diskutuojama, ko trūksta efektyvios socialinės partnerystės kūrimui, efektyviam viešųjų ir socialinių paslaugų teikimui. 2018 metų socialinio forumo ataskaitataskaitaa. Kitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų kompetencijų didinimo renginys. Bendra renginio trukmė - 8 val.
2018-02-23Paramos sutarčių pasirašymas, vietos projektų vykdytojų informavimas (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys)VVG administracijos darbuotojaiParamos sutarčių pasirašymas pagal VPS
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (Kvietimas Nr. 1) ir projektų vykdytojų informavimas apie projektų įgyvendinimo ir administravimo aktualijas. Daugiau informacijos apie renginį.
2018-02-06„Viešieji pirkimai“ (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.)VVG projektų koordinatorė Eglė StravinskienėKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų mokymų renginys. Mokymų renginys organizuotas A. Stulginskio universitete, bendra renginio trukmė - 8 val.
2018-02-09WEB seminaras apie Nacionalinę (ŽŪM) paramą kaimo bendruomenių veiklaiKomunikacijos specialistas Dainius GrižasKitų organizacijų organizuotas VPS įgyvendinančių VVG darbuotojų mokymų renginys. Bendra renginio trukmė - 1 val.
2017-12-07Vietos veiklos grupių atstovų susitikimas (Gedimino pr. 19, Vilnius).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas susitikimas su su vietos veiklos grupių atstovais. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-11-28Informacinis renginys „Parama verslo plėtrai“ (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys).VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 dokumentacijos pristatymas Kvietimo Nr. 2 dokumentacijos pristatymas. Renginio kvietimas ir programa.
2017-10-20 – 2017-10-22Socialinių lyderių ugdymo programos „Socifaction“ mokymai (Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.).Projektų koordinatorė Reda Majauskienė.Socifaction yra pirmasis socialinio verslo akseleratorius Lietuvoje startavęs 2015 Metais. Šios programos tikslas -panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas. Daugiau informacijos apie renginį – programos ir vvg puslapyje.
2017-10-03„Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ (Kranto g. 4, Panevėžys).VVG administracijos darbuotojai. LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras Panevėžio apskrities vietos veiklos grupėms.
2017-09-27Vietos veiklos grupių tinklo valdybos susirinkimas (Maironio g. 38, Raseiniai)VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, strategijų ir vietos projektų administravimo taisyklės, strategijų vertinimo kriterijai, socialinio verslo įstatymo vertinimo metodika, teritorinio bendradarbiavimo taisyklės ir kt. darbiniai klausimai. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-22Lietuvos kaimo parlamento III sesija (Taujėnų dvaras, Ukmergės r.)VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Parlamento darbo grupės aplankė 12 Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenių, kur buvo pristatyta 17 sėkmingų 2007 – 2013 metų ES finansinio periode įgyvendintų projektų. Daugiau informacijos apie renginį. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-19Konsultacinis seminaras – mokymai „Kvietimo Nr. 1 vietos projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“ (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys).VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys vietos projektų rengėjams. Mokymu metu aptarti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos, tinkamos finansuoti išlaidos, vietos projektų vykdytojų ir partnerių tinkamumo kriterijai bei įsipareigojimai. Renginio kvietimas ir programa.
2017-09-14„Tinklaveika veikia!“ (Konstitucijos per. 21, Vilnius).VVG administracijos darbuotojai.Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija. Renginio organizatoriai: Lietuvos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos kaimo tinklas. Daugiau informacijos apie renginį. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-07Informacinis renginys „Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1“ (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos pristatymas. Renginio kvietimas ir programa.
2017-06-22 Panevėžio regiono vietos veiklos grupių posėdis (Respublikos g. 94, Rokiškis).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Posėdžio organizatorius – Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Posėdžio metu svarstytos VVG tinklo aktualijos, taisyklių (FSA) projektai, NMA aktuali informacija.
Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-12VVG tinklo darbo grupės susitikimas (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
VVG tinklo darbo grupės iniciatyva organizuotas susitikimas dėl 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (mokymo priemonei) rengimo. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-06Seminaras „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ (Pakruojo dvaras, Karčemos g. 9, Pakruojo r.).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Renginio orgianizatorius – LR žemės ūkio ministerija. Renginio metu pristatyti VPS administravimo pakeitimai, socialinio verslo projektų įgyvendinimo aktualijos. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-02 „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ (Karčemos g. 9, Pakruojo rajonas).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras aktualia VPS įgyvendinimo tematika.
2017-06-01Konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“ (Viešbutis „Vilnius Grand Resort“, Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus r.).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
LR Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota konferencija aktualia VPS įgyvendinimo tematika.
2017-05-15Darbo grupės susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais (Blindžių g. 17, Vilnius).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė.
VVG tinklo darbo grupės iniciatyva organizuotas susitikimas su NMA atstovais dėl 2017-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų pavyzdinių finansavimo sąlygų aprašu rengimo. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-05-08 Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų darbinis susitikimas (Gedimino g. 27, Kupiškis).VVG administracijos darbuotojai.Susitikimo iniciatorius – Kupiškio rajono VVG. Susitikimo metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, dalintasi įgyvendinimo patirtimi. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-04-20Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis narių susirinkimas (ASU, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Susirinkimo metu svarstyta tinklo veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, veiklos gairės ir einamieji klausimai. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – neutrali.
2017-04-11Vietos veiklos grupių atstovų susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais (Blindžių g. 17, Vilnius).VVG administracijos darbuotojai. Susitikimo iniciatorius – nacionalinė mokėjimo agentūra. Aptartos įgyvendinamų VPS aktualijos ir VPS administravimas. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-03-29Socialinio verslo forumas 2017 (Gedimino pr. 19, Vilnius).VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Socialinio verslo forumas Lietuvoje pradėtas rengti 2014-aisiais. Forume kasmet dalyvauja svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, čia kasmet aptariamos pagrindinės socialinio verslo tendencijos ir augimo kryptys (Europos ir Lietuvos mastu), diskutuojama, ko trūksta efektyvios socialinės partnerystės kūrimui, efektyviam viešųjų ir socialinių paslaugų teikimui. 2017 metų socialinio forumo ataskaitataskaitaa.
2017-03-28 „Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m.“ informacinis renginys Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos bendruomenėms (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).Komunikacijos specialistas Dainius Grižas.Informacinis renginys potencialiems projektų pareiškėjams iš Panevėžio seniūnijos.
2017-03-27Utenos ir Panevėžio apskričių VVG darbinis susitikimas (Ladigos g. 1, Anykščiai).VVG administracijos darbuotojai.Renginio organizatorius – Anykščių rajono VVG. Renginio metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijomis. Dalintasi VVG patirtimi ir įžvalgomis. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-01-20 VVG tinklo laikinosios darbo grupės posėdis (ASU IV rūmai, Akademija, Kauno r.).Komunikacijos specialistas Dainius Grižas.Renginio organizatorius – VVG tinklas. Renginio metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijomis. Dalintasi VVG patirtimi ir įžvalgomis. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.

Informacija apie planuojamus renginius skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos