VVG renginiai ir atstovavimas

VVG renginiai ir atstovavimas

Informacija apie VVG renginius (įskaitant VVG darbuotojų, potencialių paramos gavėjų mokymus), VVG atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose, susijusiuose su VPS įgyvendinimu. Apie artimiausiu metu planuojamus organizuoti renginius informacija skelbiama (prieš 2 d. d. iki renginio pradžios) pagrindiniame VVG puslapyje naujienų skiltyje.

Renginio data Renginio pavadinimas ir vieta Atstovaujantis (-ys) asmuo (-nys) Informacija apie renginį
2017-12-07 Vietos veiklos grupių atstovų susitikimas (Gedimino pr. 19, Vilnius). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas susitikimas su su vietos veiklos grupių atstovais. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-11-28 Informacinis renginys „Parama verslo plėtrai“ (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys). VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 dokumentacijos pristatymas Kvietimo Nr. 2 dokumentacijos pristatymas. Renginio kvietimas ir programa.
2017-10-20 – 2017-10-22 Socialinių lyderių ugdymo programos „Socifaction“ mokymai (Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.). Projektų koordinatorė Reda Majauskienė. Socifaction yra pirmasis socialinio verslo akseleratorius Lietuvoje startavęs 2015 Metais. Šios programos tikslas -panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas. Daugiau informacijos apie renginį – programos ir vvg puslapyje
2017-10-03 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ (Kranto g. 4, Panevėžys). VVG administracijos darbuotojai. LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras Panevėžio apskrities vietos veiklos grupėms.
2017-09-27 Vietos veiklos grupių tinklo valdybos susirinkimas (Maironio g. 38, Raseiniai) VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, strategijų ir vietos projektų administravimo taisyklės, strategijų vertinimo kriterijai, socialinio verslo įstatymo vertinimo metodika, teritorinio bendradarbiavimo taisyklės ir kt. darbiniai klausimai. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-22 Lietuvos kaimo parlamento III sesija (Taujėnų dvaras, Ukmergės r.) VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Parlamento darbo grupės aplankė 12 Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenių, kur buvo pristatyta 17 sėkmingų 2007 – 2013 metų ES finansinio periode įgyvendintų projektų. Daugiau informacijos apie renginį. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-19 Konsultacinis seminaras – mokymai „Kvietimo Nr. 1 vietos projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“ (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys). VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys vietos projektų rengėjams. Mokymu metu aptarti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos, tinkamos finansuoti išlaidos, vietos projektų vykdytojų ir partnerių tinkamumo kriterijai bei įsipareigojimai. Renginio kvietimas ir programa.
2017-09-14 „Tinklaveika veikia!“ (Konstitucijos per. 21, Vilnius). VVG administracijos darbuotojai. Tarptautinė VVG bendradarbiavimo konferencija. Renginio organizatoriai: Lietuvos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos kaimo tinklas. Daugiau informacijos apie renginį. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-09-07 Informacinis renginys „Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1“ (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). VVG administracijos darbuotojai: VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Informacinis renginys potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos pristatymas. Renginio kvietimas ir programa.
2017-06-22 Panevėžio regiono vietos veiklos grupių posėdis (Respublikos g. 94, Rokiškis). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Posėdžio organizatorius – Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Posėdžio metu svarstytos VVG tinklo aktualijos, taisyklių (FSA) projektai, NMA aktuali informacija.
Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-12 VVG tinklo darbo grupės susitikimas (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
VVG tinklo darbo grupės iniciatyva organizuotas susitikimas dėl 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (mokymo priemonei) rengimo. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-06 Seminaras „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ (Pakruojo dvaras, Karčemos g. 9, Pakruojo r.). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Renginio orgianizatorius – LR žemės ūkio ministerija. Renginio metu pristatyti VPS administravimo pakeitimai, socialinio verslo projektų įgyvendinimo aktualijos. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-06-02 „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ (Karčemos g. 9, Pakruojo rajonas). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras aktualia VPS įgyvendinimo tematika.
2017-06-01 Konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“ (Viešbutis „Vilnius Grand Resort“, Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus r.). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
LR Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota konferencija aktualia VPS įgyvendinimo tematika.
2017-05-15 Darbo grupės susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais (Blindžių g. 17, Vilnius). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė.
VVG tinklo darbo grupės iniciatyva organizuotas susitikimas su NMA atstovais dėl 2017-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų pavyzdinių finansavimo sąlygų aprašu rengimo. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-05-08 Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų darbinis susitikimas (Gedimino g. 27, Kupiškis). VVG administracijos darbuotojai. Susitikimo iniciatorius – Kupiškio rajono VVG. Susitikimo metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos, dalintasi įgyvendinimo patirtimi. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-04-20 Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis narių susirinkimas (ASU, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja.
Susirinkimo metu svarstyta tinklo veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, veiklos gairės ir einamieji klausimai. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – neutrali.
2017-04-11 Vietos veiklos grupių atstovų susitikimas su Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais (Blindžių g. 17, Vilnius). VVG administracijos darbuotojai. Susitikimo iniciatorius – nacionalinė mokėjimo agentūra. Aptartos įgyvendinamų VPS aktualijos ir VPS administravimas. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-03-29 Socialinio verslo forumas 2017 (Gedimino pr. 19, Vilnius). VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, projektų koordinatorė Eglė Stravinskienė, komunikacijos specialistas Dainius Grižas.
Socialinio verslo forumas Lietuvoje pradėtas rengti 2014-aisiais. Forume kasmet dalyvauja svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, čia kasmet aptariamos pagrindinės socialinio verslo tendencijos ir augimo kryptys (Europos ir Lietuvos mastu), diskutuojama, ko trūksta efektyvios socialinės partnerystės kūrimui, efektyviam viešųjų ir socialinių paslaugų teikimui. 2017 metų socialinio forumo ataskaita.
2017-03-28 „Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m.“ informacinis renginys Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos bendruomenėms (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). Komunikacijos specialistas Dainius Grižas. Informacinis renginys potencialiems projektų pareiškėjams iš Panevėžio seniūnijos.
2017-03-27 Utenos ir Panevėžio apskričių VVG darbinis susitikimas (Ladigos g. 1, Anykščiai). VVG administracijos darbuotojai. Renginio organizatorius – Anykščių rajono VVG. Renginio metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijomis. Dalintasi VVG patirtimi ir įžvalgomis. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.
2017-01-20 VVG tinklo laikinosios darbo grupės posėdis (ASU IV rūmai, Akademija, Kauno r.). Komunikacijos specialistas Dainius Grižas. Renginio organizatorius – VVG tinklas. Renginio metu aptartos VPS įgyvendinimo aktualijomis. Dalintasi VVG patirtimi ir įžvalgomis. Renginio nauda, susijusi su VPS įgyvendinimu – teigiama.

Informacija apie planuojamus renginius skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos