VVG valdyba

PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARIAI

Eil. Nr.Vardas, pavardėAtstovaujama organizacija ar pareigosJauni žmonės*
Vietos valdžios atstovai:
1.Asta Sakalauskienė Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos direktorė
2.Virginija PetrauskienėPanevėžio rajono savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių sk. vyr. specialistė
3.Antanas PociusPanevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Verslo atstovai:
4.Valdas Vaičiulisūkininkas
5.Kristina JuškienėUAB „Mototecha“
6.Mikas Pačekajusūkininkas
7.Jonas AdomavičiusPanevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubas
Pilietinės visuomenės atstovai:
8.Birutė Bronislava GrabauskienėPanevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė
9.Odeta BaltramiejūnienėPanevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“
10.Vilma FedaravičienėPanevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė
11.Virgilijus BuzasNevėžio gyventojų bendruomenė
12.Elena Stanienė, VVG valdybos pirmininkėPanevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“

*Asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į Panevėžio r.VVG valdybą

PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:
Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.

Prašymas priimti į VVG narius:
juridiniams asmenims;
fiziniams asmenims.

2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis ir metinis nario mokestis:
VVG nario stojamojo įnašo dydis – 10 Eur;
metinis VVG nario mokestis – 5 Eur.