Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

  • 2017-05-02
Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą. Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; 2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veiklą; 3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas; 4. gerinti informacinę sklaidą […]
Skaityti Daugiau
 
Pirkimus vykdyti bus paprasčiau

Pirkimus vykdyti bus paprasčiau

  • 2017-05-02
Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Pirkimo taisyklės), kuriose nustatytos svarbios naujovės.   Apklausų vykdyti nebereikės! Pirkimo taisyklių naujovė – jos bus taikomos tik […]
Skaityti Daugiau
 
Sausio 24-30 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis

Sausio 24-30 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis

  • 2017-01-24
2017 m. sausio 24 – 30 d. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės virtualus valdybos posėdis. Balsavimas darbotvarkės klausimais vyksta iki 2017 m. sausio 30 d. 10.00 val. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo. Primename, kad valdybos nariai yra įsipareigoję tinkamai derinti viešuosius ir privačius interesus, t. y. Lietuvos […]
Skaityti Daugiau