Šaukiamas VVG valdybos posėdis

Šaukiamas VVG valdybos posėdis sprendimus priimant rašytinės procedūros būdu

Šaukiamas VVG valdybos posėdis

  • 2023-01-17
Sausio 20 d. (penktadienį) 10.00 val. organizuojamas VVG valdybos narių posėdis. Susirinkimas vyks VVG biuro patalpose J. Žemgulio g. 46 (I a. posėdžių salėje). Visiems VVG valdybos nariams el. paštu išsiųsti kvietimai su susirinkimo darbotvarke, jeigu negavote kvietimo arba jei iškilo kokių neaiškumų, susisiekite su mumis el. paštu arba telefonu. DARBOTVARKĖ: 1. Dėl viešųjų ir […]
Skaityti Daugiau
 
Kviečiame dalyvauti naujo laikotarpio VPS rengime

Kviečiame dalyvauti naujo laikotarpio VPS rengime

  • 2023-01-16
Kviečiame registruotis į Panevėžio r. VVG organizuojamą susitikimą, skirtą naujosios strategijos rengimui. Kviečiame dalyvauti VVG narius, bendruomenių, valdžios, verslo atstovus ir kitus VVG socialinius partnerius. Susitikimo metu aptarsime strategijos rengimo etapus ir eigą, planuojamas apklausas, susitikimų su VPS tikslinėmis grupėmis temas, aptarsime prioritetinius ir planuojamus VPS atrankos balus, diskutuosime apie būsimą VPS temą, planuojamus paramos […]
Skaityti Daugiau
 
Kaimo bendruomenių potencialas – kaip jį sutelkti ir atskleisti

Kaimo bendruomenių potencialas – kaip jį sutelkti ir atskleisti

  • 2023-01-05
„Iš apačios į viršų“ – toks pagrindinis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo principas, kuris skatina socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Vietos veiklos grupių (VVG) rengiamų vietos plėtros strategijų (VPS) temos yra gana plačios, orientuotos į verslo vystymą, socialinių problemų sprendimų paieškas ir pan. Numatomos galimybės […]
Skaityti Daugiau
 
Sumanus kaimas – atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms

Sumanus kaimas – atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms

  • 2023-01-03
Įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą remiamas sumaniųjų kaimų kūrimas ir plėtra, įtraukiant pačius gyventojus į inovatyvias veiklas ir pažangius sprendimus, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje. Skatins pažangius pokyčius kaime Viena iš Strateginio plano naujovių – parama sumaniųjų kaimų kūrimui. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Programos LEADER […]
Skaityti Daugiau
 
Paskelbtos tarptautinės rekomendacijos Lietuvai dėl socialinio verslo plėtros

Paskelbtos tarptautinės rekomendacijos Lietuvai dėl socialinio verslo plėtros

  • 2022-12-30
Jau ne vienerius metus Lietuvos socialinio verslo asociacija (toliau – LISVA) analizuoja gerąsias užsienio praktikas ir sėkmingo socialinio verslo prielaidas, organizuoja pagrindinių ekosistemų diskusijas ir atsakingoms institucijoms rengia pasiūlymus dėl sąlygų gerinimo. LISVA užsakymu europinis tinklas „Diesis Network“ atliko galimybių studiją, kurioje yra analizuojamos užsienio šalių socialinio verslo teisinių sistemų gerosios praktikos ir klaidos bei […]
Skaityti Daugiau
 
Koncertinė programa „Aukštyn Kalėdos“

Koncertinė programa „Aukštyn Kalėdos“

  • 2022-12-07
Panevėžio rajono savivaldybės vykdomo projekto (Nr. LT04-1-KM-K01-005) „VOSS modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“ jungtinio „VOSSLT“ orkestro koncertinės programos pristatymas plačiajai visuomenei.
Skaityti Daugiau
 
Lietuvos kariuomenės dienai skirtas koncertas

Lietuvos kariuomenės dienai skirtas koncertas

  • 2022-11-11
Lietuvos kariuomenės dienai skirtas koncertas „Kai dūdos skamba, patrankos tyli“. Panevėžio rajono savivaldybės vykdomo projekto (Nr. LT04-1-KM-K01-055) „VOSS modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“ II – ojo mentorystės etapo koncertinė programa.
Skaityti Daugiau
 
Biuro patalpų nuomos pirkimas

Biuro patalpų nuomos pirkimas

  • 2022-07-22
Perkančioji organizacija: Panevėžio rajono vietos veiklos grupė, įmonės kodas 300031486, adresas – J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys 35239, mob. 8 684 48 765 , el. paštas panvvg@gmail.com. Pirkimo pavadinimas: Biuro patalpų nuomos pirkimas. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis – administracinėms reikmėms tenkinti (biurui įrengti). Biuro patalpų buvimo vieta – Panevėžio miestas arba su Panevėžio miestu besiribojančios Panevėžio rajono gyvenamosios […]
Skaityti Daugiau