Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 pakeitimas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 pakeitimas

  • 2018-11-16
Informuojame, kad Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos dėl šiuo metu galiojančio kvietimo Nr. 6 sustabdymo. Prašymas sustabdyti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 metu paskelbtos Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 […]
Skaityti Daugiau
 

Kviečiame į informacinį renginį apie VVG paramą

  • 2018-11-13
Lapkričio 15 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. kviečiame į Panevėžio rajono vietos veiklos grupės informacinį renginį. Renginio metu bus pristatomi šiuo metu galiojantys VVG kvietimai teikti paraiškas. „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ (Kvietimas Nr. 8) ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (Kvietimas Nr. 6). Renginio metu sužinosite apie kvietimų finansavimo sąlygas, […]
Skaityti Daugiau
 

Kvietimai Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10 teikti vietos projektų paraiškas

  • 2018-10-22
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (Kvietimas Nr. 8); Nr. LEADER-19.2-6.2 (Kvietimas Nr. 9); Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 (Kvietimas Nr. 10).   Kvietimas Nr. 8 teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio […]
Skaityti Daugiau
 

Parama verslo plėtrai – iki 2018 m. lapkričio 16 d.

  • 2018-10-18
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė šiuo metu renka paraiškas verslo plėtros paramai gauti. Maksimali galima parama vienam verslo plėtros projektui – iki 75 000 tūkst. Eur. Parama gali būti skirta ne trumpiau nei prieš 12 mėn. Panevėžio rajone registruotoms labai mažoms (iki 70 proc.) ir mažoms įmonėms (iki 50 proc.). Daugiau informacijos apie kvietimą ir […]
Skaityti Daugiau
 

Konsultacijos dėl projektų teikimo pagal Kvietimą Nr. 6 ir Nr. 7

  • 2018-10-18
Konsultacijų dienos projektų teikėjams pagal Panevėžio rajono 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones ir veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (kvietimas Nr. 7) „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 (kvietimas Nr. 6)       Kviečiame atvykti į susitikimus Jums patogiu metu: Spalio […]
Skaityti Daugiau
 

Spalio 11 d. šaukiamas valdybos susirinkimas

  • 2018-10-08
2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės valdybos susirinkimas. Susirinkimas vyks Panevėžio rajono vietos veiklos grupės biure adresu J. Žemgulio g. 46 (106). Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 2. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo. 3. Dėl […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukiami vietos projektų atrankos komitetų (PAK) posėdžiai

  • 2018-10-04
VVG Valdybos pirmininko pavedimu 2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. ir 16.30 val. šaukiami vietos projektų atrankos posėdžiai. Posėdžiai vyks Panevėžio rajono vietos veiklos grupės biure adresu J. Žemgulio g. 46 (106).   Projektų atrankos komiteto Nr. 4-1 posėdžio darbotvarkė: (Posėdžio pradžia 16.00 val.) 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. […]
Skaityti Daugiau
 

Kvietimai teikti paraiškas verslo plėtrai ir mokymams

  • 2018-09-17
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ar veiklos sritis: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 (kvietimas Nr. 6) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (kvietimas Nr. 7). […]
Skaityti Daugiau
 

RUGSĖJO 12 -14 D. VVG VALDYBOS VIRTUALUS POSĖDIS

  • 2018-09-10
2018 m. rugsėjo 12 – 14 d. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės virtualus valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. 2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (Nr. […]
Skaityti Daugiau