Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

  • 2023-05-23
Gegužės 22 d. įvyko Panevėžio r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) projekto pristatymo visuomenei renginys. Renginyje buvo pristatyta: – VPS rengimo metu atliktas gyventojų nuomonės ir organizacijų poreikių tyrimas;– VPS biudžetas ir parama vietos projektams įgyvendinti;– VPS ekonomikos ir aplinkosaugos sričių kryptys;– VPS suformuluoti poreikiai;– VPS tema;– VPS atrankos kriterijai ir balai;– VPS […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas visuotinis VVG susirinkimas

Šaukiamas visuotinis VVG narių susirinkimas

  • 2023-05-19
Kviečiame į Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks gegužės 25 d. 16.30 val. Bernatonių kultūros centre (Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinys, Draugystės g. 7, Bernatonių k., Panevėžio r.). Susirinkimo darbotvarkė1. Dėl naujų narių priėmimo;2. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos tvirtinimo. 3. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros […]
Skaityti Daugiau
 
Naujosios 2024-2029 m. Vietos plėtros strategijos pristatymas

Naujosios 2024-2029 m. Vietos plėtros strategijos pristatymas

  • 2023-05-16
Gegužės 22 d. (pirmadienį) 15.00 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame Panevėžio r. VVG naujosios 2024-2009 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos projekto pristatymo visuomenei renginyje. Tiesioginė prisijungimo nuoroda prie nuotolinio renginio (MS „Teams“) Renginyje bus pristatyta: VPS atrankos kriterijai VPS finansavimas VPS tema VPS priemonės VPS terminai ir planai  Su parengtu strategijos projektu galima susipažinti čia   Pastabas ir pasiūlymus parengtam […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukimas VVG valdybos posėdis

Šaukimas VVG valdybos posėdis

  • 2023-05-16
2023 m. gegužės 18 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. šaukiamas pirmasis naujai išrinktos VVG valdybos posėdis. DARBOTVARKĖ:1. Vietos projektų lankymas.2. Dėl valdybos pirmininko rinkimo.3. Dėl valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.4. Dėl valdybos narių įsipareigojimų ir valdybos darbo organizavimo.5. Einamieji klausimai.  Posėdis vyks Savanorių g. 37, Dembava, Panevėžio r. (Sporto ir sveikatingumo centras „Sport Spa“). Valdybos narius apie […]
Skaityti Daugiau
 
Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

  • 2023-05-16
Įvyko VVG Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (31-32)-1. Posėdžio metu buvo svarstomi kvietimo teikti vietos projektus Nr. 31 (verslo plėtra EURI) ir Nr. 32 (verslo plėtra) metu gauti vietos projektai. – MB „Selrema“ vietos projektas „MB „Selrema“ verslo plėtra“ (Kvietimas Nr. 31);– UAB „Domagrus“ vietos projektas „Tiesioginės spaudos ir siuvinėjimo ant tekstilės gamyba“ (Kvietimas […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

  • 2023-05-08
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2023 m. gegužės 15 d. 15.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (31-32)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

  • 2023-04-24
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė, besirengdama naujajam Europos Sąjungos (ES) laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė 2024-2029 m. laikotarpio Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos projektą. Naujajame laikotarpyje vietos plėtros strategijai planuojama skirti apie 1,8 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui ir iki 80 proc. – […]
Skaityti Daugiau
 
VPS rengimo susitikimai su tikslinėmis grupėmis

VPS rengimo susitikimai su tikslinėmis grupėmis

  • 2023-04-11
Vyko susitikimai su Panevėžio r. VVG rengiamos vietos plėtros strategijos tikslinių grupių atstovais. Nuotoliniame susitikime dalyvavo Panevėžio r. verslininkų, o popiet gyvai vykusiame – vietos valdžios, nevyriausybinių, bendruomeninių, jaunimo ir savivaldybės biudžetinių organizacijų atstovai. Susitikimuose buvo pristatoma šiuo metu rengiama 2024-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategija, vizija, teminė kryptis, planuojamos paramos priemonės, atrankos kriterijai, siekiami […]
Skaityti Daugiau
 
Visuotiniame narių susirinkime apsvarstyta VPS tema ir priemonės

Visuotiniame narių susirinkime apsvarstyta VPS tema ir priemonės

  • 2023-04-07
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime (2023-04-06) buvo pristatyta rengiama 2024-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategija. Susirinkimo metu buvo pristatyta planuojama naujos vietos plėtros strategijos tema – tvarus vietos ekonomikos augimas. Planuojama naujojo laikotarpio vietos plėtros strategijos tema parinkta atsižvelgiant į apibendrintus anksčiau vykdytos anketinės apklausos rezultatus. Atsižvelgiant į apklausose įdentifikuotus poreikius naujojo […]
Skaityti Daugiau