VVG nariai

PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI

Eil. Nr. NarysAtstovaujantis asmuoPilietinė
visuomenė
VerslasVietos
valdžia
1.Eugenijus Lunskis-
2.Marijona Povilonienė-
3.Virginija Petrauskienė-
4.Antanas Pocius-
5.Dalius Dirsė-
6.Daiva Adamkevičienė-
7.Asta Sakalauskienė-
8.Kazimieras Binkis-
9.Vygantas Keturakis-
10.Renata Kopūstienė-
11.Virginijus Šležas-
12.Milda Tamokaitienė-
13.Panevėžio rajono savivaldybėEugenijus Lunskis, jam nesant – Antanas Pocius
14.Daiva Adašiūnienė-
15.Gintaras Raškauskas-
16.Valdas Vaičiulis-
17.Audrius Zalatoris-
18.Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenėVilma Fedaravičienė
19.Bernatonių bendruomenėVaidas Virbalas
20.Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ Kęstutis Simonavičius
21.Naujamiesčio piliečių draugijaSaulius Valčiukas
22.Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenėMargarita Jarašūnienė
23.Trakiškio gyventojų bendruomenėJolanta Silgienė
24.Miežiškių gyventojų bendruomenėJurga Švagždienė
25.Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“Odeta Baltramiejūnienė
26.Panevėžio rajono bendruomenės centras „Bitė“Jurgita Pociuvienė
27.Nevėžio gyventojų bendruomenėVirgilijus Buzas
28.Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenėRasa Marozienė
29.Gyventojų bendruomenė „Piniava“Agnė Šablinskienė
30.Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynasGytis Kuliešius
31.Dainos Dambrauskienės įmonė Daina Dambrauskienė
32.Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubasJonas Adomavičius
33.Mikas Pačekajus-
34.UAB „Mototecha“Kristina Juškienė
35.Donatas Tumas-
36.VšĮ Gerų naujienų televizijaRūta Karčiauskienė
37.Viešoji įstaiga „Route-4“Erika Grigorjevaitė
38.Šilų bendruomenėRasa Panavienė
39.Gyventojų bendruomenė „Naujasis Velžys“Birutė Kronienė
40.Ramygalos bendruomenės centrasZigmas Bezoraitis
41.Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja-
42.UAB „Verslo kodas“Akvilė Žiaunienė
43.Raguvos bendruomenėLiubovė Kepalinskienė
44.Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenėBirutė Bronislava Grabauskienė
45.Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“Elena Stanienė
46.Ina Kulikauskienė-
47.Sandra Budreikienė-
48.Antanas Kaminskas-
49.Karolina Raziūnienė-
50.Lina Petrikonienė-
51.Deimantė Zinkevičė-
52.Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenėAndrius Skauda
53.MB "Mechaninis apdirbimas"Deividas Markevičius
Iš viso:261116

PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:

Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.

Prašymas priimti į VVG narius:
juridiniams asmenims;
fiziniams asmenims.

2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis ir metinis nario mokestis:
VVG nario stojamojo įnašo dydis – 10 Eur;
metinis VVG nario mokestis – 5 Eur.