Kvietimų Nr. 23 ir Nr. 24 metu surinktos paraiškos