Gegužės 26-29 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis