Kvietimai teikti paraiškas (iki kovo 6 d.). Parama bendruomeniniam verslui ir ž.ū. produktų perdirbimui