Sankcijos bus proporcingos padarytiems pažeidimams