Parama veiklų projektams (Kvietimo Nr. 33 projektas)