Šaukiamas nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto (PAK) ir valdybos posėdis