Šaukiamas visuotinis Panevėžio r. VVG narių susirinkimas