Šaukiamas nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto (PAK) ir VVG valdybos posėdis