Kvietimas Nr. 4 (2018-05-21 sustabdytas)

Pagal šį kvietimą paraiškos buvo renkamos iki 2018-05-29. Kvietimas teikti paraiškas 2018-05-21 buvo sustabdytasNuo 2018-06-04 kvietimas Nr. 4 pratęstas iki 2018-06-29 ir atnaujinti kvietimo priemonių finansavimo sąlygų aprašai.NEBEAKTUALI PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

    Planuojama bendra viso kvietimo teikti vietos projektus suma 242 396 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.