Projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ informacinis renginys

Projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ informacinis renginys

Projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ informacinis renginys

  • 2021-06-14
Kviečiame Panevėžio rajono bendruomenines organizacijas dalyvauti mūsų organizuojamame informaciniame renginyje ir sužinoti – kaip sukurti savo organizacijos pažangią veiklos strategiją! Tai informacinis renginys – projekto pristatymas, kuriame bus atsakyta į klausimą – „Kodėl bendruomeninės organizacijos turėtų dalyvauti šiame projekte?“. Renginio data: birželio 21 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje.Dalyviai: Panevėžio rajono bendruomeninės organizacijos ir kiti aktyvūs […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas visuotinis Panevėžio r. VVG narių susirinkimas

Šaukiamas visuotinis Panevėžio r. VVG narių susirinkimas

  • 2021-06-07
Kviečiame į Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks birželio 10 d. 16 val. Dembavoje (Liūdynės kultūros centro Dembavos padalinio salėje, Veteranų g. 1, Dembava, Panevėžio r.). Susirinkimo darbotvarkė 1. Dėl Panevėžio rajono vietos veiklos grupės 2020 m. veiklosataskaitos tvirtinimo.2. Dėl Panevėžio rajono vietos veiklos grupės 2020 m. finansiniųataskaitų rinkinio tvirtinimo.3. Dėl […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas virtualus VVG valdybos posėdis

Šaukiamas virtualus VVG valdybos posėdis

  • 2021-04-15
Vadovaujantis VVG valdybos pirmininkės pavedimu ir VVG Valdybos darbo reglamento, patvirtinto 2020-12-14 protokolu Nr. 20201214V, 19 p., organizuojamas VVG valdybos posėdis darbotvarkės klausimus svarstant ir sprendimus priimant rašytinės procedūros būdu. Susirinkimas vyks el. paštu. Visiems VVG valdybos nariams el. paštu išsiųsti kvietimai su susirinkimo darbotvarke ir dalyvavimo tvarka. Jeigu negavote kvietimo arba jei iškilo kokių […]
Skaityti Daugiau
 
Nuotolinis seminaras „Žinių liftas“

Nuotolinis seminaras „Žinių liftas“

  • 2021-04-13
Kviečiame dalyvauti nemokamame nuotoliniame seminare su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos lektoriais. „Žinių liftas“ – tai visų penkių VDU ŽŪA fakultetų virtualus projektas, kuriame sutelkti geriausi savo sričių ekspertai, mokslininkai, dėstytojai. Projekto tikslas – aiškiai ir suprantamai skleisti naujausiais mokslo žinias tikslinėms dalyvių grupėms – moksleiviams, pedagogams, ūkininkams, verslininkams, viešojo sektoriaus atstovams, sodininkams ir […]
Skaityti Daugiau
 
NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“

NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“

  • 2021-04-07
Seminaras skirtas Panevėžio rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei bendruomenėms, jų nariams ir darbuotojams, Panevėžio rajono kultūros centrams ir jų kolektyvams, Panevėžio rajono VVG administracijai ir VVG nariams. Seminaro dalyvių skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija (iki balandžio 23 d.)  Viena diena prieš renginį visiems užsiregistravusiems seminaro dalyviams el. paštu bus išsiųsta MS TEAMS prisijungimo nuoroda. Seminaro […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

ŠAUKIAMS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

  • 2021-03-30
2021 m. balandžio 7 d.  iš karto po vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdžio (pradžia 16.00 val.) šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijosįgyvendinimo eigos.2. Dėl teritorinių bendradarbiavimo projektų.3. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.4. Dėl Kvietimo Nr. 4 priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslokūrimas ir plėtra“ Nr. […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

  • 2021-03-30
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2021 m. balandžio 7 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (23-24)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimų Nr. 23 ir Nr. 24 metu surinktos paraiškos

Kvietimų Nr. 23 ir Nr. 24 metu surinktos paraiškos

  • 2021-03-15
Paraiškos pagal šiuos kvietimus buvo renkamos nuo 2021-02-01 9.00 val. iki 2021-03-05 16.00 val. Kvietimo Nr. 23 pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 metu gautos paraiškos: Vietos projekto paraiškos gavimo data Pareiškėjo pavadinimas Registracijos kodas Vietos projekto pavadinimas Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur 2021-03-05 Panevėžio rajono […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimai teikti paraiškas (iki kovo 6 d.). Parama bendruomeniniam verslui ir ž.ū. produktų perdirbimui

Parama veiklų projektams ir bendruomeniniam verslui (iki kovo 5 d.)

  • 2021-02-01
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis: „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (Kvietimas Nr. 23) „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimas Nr. 24);   Kvietimai teikti […]
Skaityti Daugiau