NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“

NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“

NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“

  • 2021-04-07
Seminaras skirtas Panevėžio rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei bendruomenėms, jų nariams ir darbuotojams, Panevėžio rajono kultūros centrams ir jų kolektyvams, Panevėžio rajono VVG administracijai ir VVG nariams. Seminaro dalyvių skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija (iki balandžio 23 d.)  Viena diena prieš renginį visiems užsiregistravusiems seminaro dalyviams el. paštu bus išsiųsta MS TEAMS prisijungimo nuoroda. Seminaro […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

ŠAUKIAMS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

  • 2021-03-30
2021 m. balandžio 7 d.  iš karto po vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdžio (pradžia 16.00 val.) šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijosįgyvendinimo eigos.2. Dėl teritorinių bendradarbiavimo projektų.3. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.4. Dėl Kvietimo Nr. 4 priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslokūrimas ir plėtra“ Nr. […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

  • 2021-03-30
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2021 m. balandžio 7 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (23-24)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimų Nr. 23 ir Nr. 24 metu surinktos paraiškos

Kvietimų Nr. 23 ir Nr. 24 metu surinktos paraiškos

  • 2021-03-15
Paraiškos pagal šiuos kvietimus buvo renkamos nuo 2021-02-01 9.00 val. iki 2021-03-05 16.00 val. Kvietimo Nr. 23 pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 metu gautos paraiškos: Vietos projekto paraiškos gavimo data Pareiškėjo pavadinimas Registracijos kodas Vietos projekto pavadinimas Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur 2021-03-05 Panevėžio rajono […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimai teikti paraiškas (iki kovo 6 d.). Parama bendruomeniniam verslui ir ž.ū. produktų perdirbimui

Parama veiklų projektams ir bendruomeniniam verslui (iki kovo 5 d.)

  • 2021-02-01
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis: „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (Kvietimas Nr. 23) „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimas Nr. 24);   Kvietimai teikti […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2021-01-15
2021 m. sausio 20 d. (trečiadieni) iš karto po vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdžio (pradžia 16.00 val.) šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.2. Dėl kvietimo Nr. 20 kvietimo biudžeto sumos padidinimo trūkstama lėšų suma.3. Dėl lėšų perskirstymo tarp Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) posėdis

Šaukiamas nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis

  • 2021-01-13
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (20-22)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2020-12-22
2020 m. gruodžio 29 d. (antradienį) 16 val. šaukiamas nuotolinis išplėstinis VVG valdybos posėdis. Valdybos posėdis vyks Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje.  Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 2. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.3. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų.4. Einamieji klausimai. Posėdis organizuojamas nuotoliniu […]
Skaityti Daugiau
 
Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

  • 2020-12-04
Šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia daug klausimų, kaip bus vertinamos situacijos, kai dėl karantino paramos gavėjai negali pasiekti paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo rodiklių, išlaikyti įsipareigojimų ir pan. Supažindiname su pagrindiniais principais, kuriais bus vadovaujamasi vertinant paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymą karantino metu.   Įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant investicinius projektus   […]
Skaityti Daugiau