Kvietimas Nr. 34 teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo plėtrai

Kvietimas Nr. 34 teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo plėtrai

Kvietimas Nr. 34 teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo plėtrai

  • 2024-04-26
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. EURI  (Kvietimas Nr. 34)   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. gegužės 06 d. 9.00 val. […]
Skaityti Daugiau
 
Ar tvarumas taps sumanaus kaimo konkurenciniu pranašumu?

Ar tvarumas taps sumanaus kaimo konkurenciniu pranašumu?

  • 2024-04-25
Naujamiesčio kultūros centre – dailės galerijoje balandžio 23 d. rinkosi Panevėžio rajono vietos veiklos grupės kviesti rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios ir verslo bei kitų suinteresuotų šalių atstovai. Susitikimo tikslas – aptarti teritorinio tvarumo tinklaveikos iššūkius ir galimybes Panevėžio rajone. Teritorinio tvarumo tinklaveikos tikslas – paskatinti bendradarbiavimą, keitimąsi gerąja praktika, resursų dalijimąsi ir kitus […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

  • 2023-11-29
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2023 m. gruodžio 6 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (33)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimas teikti paraiškas Nr. 33 Parama veiklų projektams

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 33 Parama veiklų projektams

  • 2023-10-13
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“  Nr. LEADER-19.2-2-SAVA-6 (Kvietimas Nr.33)   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio 16 d. 9.00 val. iki 2023 m. lapkričio […]
Skaityti Daugiau
 
Parama veiklų projektams (Kvietimo Nr. 33 projektas)

Parama veiklų projektams (Kvietimo Nr. 33 projektas)

  • 2023-10-06
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“  Nr. LEADER-19.2-2-SAVA-6 (Kvietimo Nr.33 projektas)   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio 16 d. 9.00 val. iki 2023 m. […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukiamas VVG valdybos posėdis

  • 2023-10-03
2023 m. spalio 10 d. (antradienį) 15.30 val. šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  DARBOTVARKĖ:1. Mokymai „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.2. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.3. Dėl kvietimo Nr. 33 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.4. Einamieji klausimai. Posėdis vyks Kabelių g. 2, Katinų k., Panevėžio r. (UAB „Senjorija“ dienos socialinės globos centro patalpose). Valdybos […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2023-09-14
2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  DARBOTVARKĖ:1. Mokymai „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.2. Dėl planuojamo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos.3. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos.4. Einamieji klausimai. Posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą MS „Teams“. Valdybos narius apie dalyvavimą/nedalyvavimą posėdyje […]
Skaityti Daugiau
 
Karo garsus pakeisti muzika

Karo garsus pakeisti muzika

  • 2023-07-14
Liepos 1–8 dienomis penkiolikos jaunų žmonių grupė iš Ukrainos Poltavos regiono, drauge su kita Lietuvos jaunimo grupe kūrė ir tvirtino dviejų šalių kultūros saitus projekto „Kultūrinis dialogas jaunimui“ vasaros stovykloje. Visa kruopščiai suplanuotų intensyvių kūrybinių veiklų savaitė prabėgo lyg viena diena: jaunuoliai stebino savo žingeidumu pajusti kuo daugiau bendrystės, atverti pasaulėžiūrą, kurioje telpa  muzikos, dailės, […]
Skaityti Daugiau
 
Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

  • 2023-05-23
Gegužės 22 d. įvyko Panevėžio r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) projekto pristatymo visuomenei renginys. Renginyje buvo pristatyta: – VPS rengimo metu atliktas gyventojų nuomonės ir organizacijų poreikių tyrimas;– VPS biudžetas ir parama vietos projektams įgyvendinti;– VPS ekonomikos ir aplinkosaugos sričių kryptys;– VPS suformuluoti poreikiai;– VPS tema;– VPS atrankos kriterijai ir balai;– VPS […]
Skaityti Daugiau