Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) ir VVG valdybos posėdis

  • 2023-11-29
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2023 m. gruodžio 6 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (33)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Kvietimas teikti paraiškas Nr. 33 Parama veiklų projektams

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 33 Parama veiklų projektams

  • 2023-10-13
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“  Nr. LEADER-19.2-2-SAVA-6 (Kvietimas Nr.33)   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio 16 d. 9.00 val. iki 2023 m. lapkričio […]
Skaityti Daugiau
 
Parama veiklų projektams (Kvietimo Nr. 33 projektas)

Parama veiklų projektams (Kvietimo Nr. 33 projektas)

  • 2023-10-06
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“  Nr. LEADER-19.2-2-SAVA-6 (Kvietimo Nr.33 projektas)   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio 16 d. 9.00 val. iki 2023 m. […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas VVG valdybos posėdis

Šaukiamas VVG valdybos posėdis

  • 2023-10-03
2023 m. spalio 10 d. (antradienį) 15.30 val. šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  DARBOTVARKĖ:1. Mokymai „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.2. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.3. Dėl kvietimo Nr. 33 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.4. Einamieji klausimai. Posėdis vyks Kabelių g. 2, Katinų k., Panevėžio r. (UAB „Senjorija“ dienos socialinės globos centro patalpose). Valdybos […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas VVG valdybos posėdis

Šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2023-09-14
2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  DARBOTVARKĖ:1. Mokymai „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.2. Dėl planuojamo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos.3. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos.4. Einamieji klausimai. Posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą MS „Teams“. Valdybos narius apie dalyvavimą/nedalyvavimą posėdyje […]
Skaityti Daugiau
 
Karo garsus pakeisti muzika

Karo garsus pakeisti muzika

  • 2023-07-14
Liepos 1–8 dienomis penkiolikos jaunų žmonių grupė iš Ukrainos Poltavos regiono, drauge su kita Lietuvos jaunimo grupe kūrė ir tvirtino dviejų šalių kultūros saitus projekto „Kultūrinis dialogas jaunimui“ vasaros stovykloje. Visa kruopščiai suplanuotų intensyvių kūrybinių veiklų savaitė prabėgo lyg viena diena: jaunuoliai stebino savo žingeidumu pajusti kuo daugiau bendrystės, atverti pasaulėžiūrą, kurioje telpa  muzikos, dailės, […]
Skaityti Daugiau
 
Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

Panevėžio r. VVG VPS pristatymas visuomenei

  • 2023-05-23
Gegužės 22 d. įvyko Panevėžio r. VVG 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos (VPS) projekto pristatymo visuomenei renginys. Renginyje buvo pristatyta: – VPS rengimo metu atliktas gyventojų nuomonės ir organizacijų poreikių tyrimas;– VPS biudžetas ir parama vietos projektams įgyvendinti;– VPS ekonomikos ir aplinkosaugos sričių kryptys;– VPS suformuluoti poreikiai;– VPS tema;– VPS atrankos kriterijai ir balai;– VPS […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas visuotinis VVG susirinkimas

Šaukiamas visuotinis VVG narių susirinkimas

  • 2023-05-19
Kviečiame į Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks gegužės 25 d. 16.30 val. Bernatonių kultūros centre (Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinys, Draugystės g. 7, Bernatonių k., Panevėžio r.). Susirinkimo darbotvarkė1. Dėl naujų narių priėmimo;2. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos tvirtinimo. 3. Dėl Panevėžio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros […]
Skaityti Daugiau
 
Naujosios 2024-2029 m. Vietos plėtros strategijos pristatymas

Naujosios 2024-2029 m. Vietos plėtros strategijos pristatymas

  • 2023-05-16
Gegužės 22 d. (pirmadienį) 15.00 val. kviečiame dalyvauti nuotoliniame Panevėžio r. VVG naujosios 2024-2009 m. laikotarpio vietos plėtros strategijos projekto pristatymo visuomenei renginyje. Tiesioginė prisijungimo nuoroda prie nuotolinio renginio (MS „Teams“) Renginyje bus pristatyta: VPS atrankos kriterijai VPS finansavimas VPS tema VPS priemonės VPS terminai ir planai  Su parengtu strategijos projektu galima susipažinti čia   Pastabas ir pasiūlymus parengtam […]
Skaityti Daugiau