Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2021-01-15
2021 m. sausio 20 d. (trečiadieni) iš karto po vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdžio (pradžia 16.00 val.) šaukiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis.  Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.2. Dėl kvietimo Nr. 20 kvietimo biudžeto sumos padidinimo trūkstama lėšų suma.3. Dėl lėšų perskirstymo tarp Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiamas vietos projektų atrankos (PAK) posėdis

Šaukiamas nuotolinis vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis

  • 2021-01-13
Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. 16.00 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. (20-22)-1. […]
Skaityti Daugiau
 
Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

Šaukiams nuotolinis VVG valdybos posėdis

  • 2020-12-22
2020 m. gruodžio 29 d. (antradienį) 16 val. šaukiamas nuotolinis išplėstinis VVG valdybos posėdis. Valdybos posėdis vyks Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje.  Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 2. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.3. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų.4. Einamieji klausimai. Posėdis organizuojamas nuotoliniu […]
Skaityti Daugiau
 
Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

  • 2020-12-04
Šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia daug klausimų, kaip bus vertinamos situacijos, kai dėl karantino paramos gavėjai negali pasiekti paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo rodiklių, išlaikyti įsipareigojimų ir pan. Supažindiname su pagrindiniais principais, kuriais bus vadovaujamasi vertinant paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymą karantino metu.   Įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant investicinius projektus   […]
Skaityti Daugiau
 
Parama verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžio rajone

Parama verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžio rajone

  • 2020-11-11
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG) renka paraiškas pagal tris paramos priemones: „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir „Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti“. Visi norintieji kurti ar plėsti verslą Panevėžio rajone kviečiami teikti paraiškas iki gruodžio 14 d. Parama bendruomeniniam verslui Ši parama […]
Skaityti Daugiau
 
Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

  • 2020-10-30
Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas. […]
Skaityti Daugiau
 
Kviečiame į nuotolinius mokymus

Kviečiame į nuotolinius mokymus

  • 2020-10-29
Kviečiame į Panevėžio rajono vietos veiklos grupės organizuojamus nemokamus nuotolinius mokymus (per „ZOOM“ platforma). „PROJEKTINĖS VEIKLOS VYKDYMAS – ESMINIAI MOTYVACIJOS IR ĮSITRAUKIMO PRINCIPAI“ Kaip darbą atlikti kitų žmonių rankomis? Kodėl svarbu sugebėti kalbėtis ir elgtis taip, kad kiti išliktų motyvuoti, atsakingi, kūrybiški ir nuoširdžiai siektų tikslų?Mokymų tikslas – suteikti žinių, kaip projektų vadovams ar iniciatoriams […]
Skaityti Daugiau
 
VVG biuro lankytojų dėmesiui!

VVG biuro lankytojų dėmesiui!

  • 2020-10-29
Atsižvelgdami į šalyje susiklosčiusią epidemiologinę situaciją ir saugodami Jūsų bei mūsų VVG darbuotojų sveikatą, lankytojus VVG biure priimsime tik iš anksto susitarus. Jei iškilo būtinybė pristatyti dokumentus, prašome iš anksto dėl vizito susitarti telefonu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. VVG biure visuomet bus bent vienas […]
Skaityti Daugiau
 
Pagrindiniu ingredientu projekte „Gardu kaip du medu“ tapo draugystė

Pagrindiniu ingredientu projekte „Gardu kaip du medu“ tapo draugystė

  • 2020-10-20
Spalio 17 d. Ėriškiuose vyko Ėriškių kultūros centro vietos projekto „Gardu kaip du medu“ baigiamasis renginys. Į centrą sugužėjo visos 6 dalyvių komandos, dalyvavusios veiklose keturias savaites. Renginys prasidėjo Rimvydo ir Anželikos Laužikų paskaita, kurioje buvo pristatyta spalvinga knygos „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ autorės Liudvikos Didžiulienės – Žmonos biografija, jos […]
Skaityti Daugiau