Rugsėjo 12-14 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis