2024–2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas