Kvietimo Nr. 22 PROJEKTAS (verslo pradžia)

Paraiškas pagal šį kvietimą planuojama rinkti nuo 2020-10-19 9.00 val. iki 2020-12-14 16.00 val.
Artimiausiu metu planuojamų skelbti kvietimų grafikas.
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22 DOKUMENTACIJOS PROJEKTAS:

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
  – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 045,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 30 045,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):