Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

  • 2017-05-04
2017 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. šaukiamas Panevėžiio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Panevėžio mokslo ir technologijų parko (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys) konferencijų salėje, II a. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ 1. Svečių pasisakymai. 2. Dėl Panevėžio rajono vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 3. Dėl Panevėžio […]
Skaityti Daugiau
 

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

  • 2017-05-04
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 36 (iš 48) VVG nariai – visų trijų sektorių (vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės) atstovai. Susirinkimui pirmininkavo ilgametis VVG narys, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, einantis pirmininko pavaduotojo pareigas. Pagal susirinkimo darbotvarkę buvo patvirtinta 2016 m. VVG veiklos ataskaita, svarstyta Panevėžio rajono 2016 […]
Skaityti Daugiau
 

Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

  • 2017-05-02
Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą. Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; 2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veiklą; 3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas; 4. gerinti informacinę sklaidą […]
Skaityti Daugiau
 

Pirkimus vykdyti bus paprasčiau

  • 2017-05-02
Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Pirkimo taisyklės), kuriose nustatytos svarbios naujovės.   Apklausų vykdyti nebereikės! Pirkimo taisyklių naujovė – jos bus taikomos tik […]
Skaityti Daugiau