Spalio 13-16 d. šaukiamas VVG virtualus valdybos posėdis