Kvietimai teikti paraiškas (iki gruodžio 14 d.). Parama verslo plėtrai, verslo pradžiai ir bendruomeniniam verslui (Kvietimų projektai)