Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis įtvirtino tikslą kurti gražų ir saugų gyvenimą kaime